DIE HULP VAN’N FAMILIE PROKUREURHELP OM DIE FAMILIE PROKUREUR

Die meeste van hulle bestuur op te los die klagte prosedure deur wedersydse ooreenkoms van die partye. Egter, daar is dikwels situasies wanneer’n geskil nie opgelos kan word deur middel van onderhandelinge en gades nog steeds het om te probeer om die hulp van’n familie prokureur om te gaan met egskeiding, verdeling van die eiendom, die onderhoud verpligtinge en ander sake.

Familie wet is een van die voorste sektore van die wet, wat reguleer die huwelik en familie verhoudings.

Die basiese reg op te tree wat reguleer die familie sake is die Familie-Kode

Hy is die belangrikste wet wat op die verskeie prokureurs en prokureurs in die verdediging van die belange van die kliënt.

Familie prokureur of die prokureur is nodig wanneer daar die volgende tipes van die familie geskille:

oorsprong van die huwelik en familie verhoudings van die gades;

wat voortspruit uit wettige verhoudings»gades en kinders»;

ander familie geskille