DIE HULP VAN’N FAMILIE PROKUREURHELP OM DIE FAMILIE PROKUREUR

Die basiese reg op te tree wat reguleer die familie sake is die Familie-Kode. Hy is die belangrikste wet wat op die verskeie prokureurs en prokureurs in die verdediging van die belange van die kliënt.

Familie prokureur of die prokureur is nodig wanneer daar die volgende tipes van die familie geskille:

oorsprong van die huwelik en familie verhoudings van die gades;

wat voortspruit uit wettige verhoudings «gades en kinders»;

ander familie geskille.