GRATIS REG HELPGRATIS REGSHULP

Die voorsiening van gratis regshulp moet gebaseer wees op sodanige beginsels soos objektiwiteit, onpartydigheid, tydigheid, gelykheid van burgers se toegang tot hulp en vertroulikheid in sy voorsiening.

Deelnemers in die openbare stelsel van gratis regshulp is die Uitvoerende owerhede en hul ondergeskikte instellings, die Uitvoerende owerhede van die samestellende entiteite, die regering wetlike kantore, prokureurs en notarisse

In ooreenstemming met die wet van die liggame van die Uitvoerende gesag van die streek om te besluit om vas te stel of hulle die staat wetlike Buro of te behels die voorsiening van gratis regshulp prokureurs.

Hulle is ontwerp om te bepaal wat die bedrag en die proses van die vergoeding van prokureurs en vergoeding van hul uitgawes op die lewering van’n gratis regshulp