DIE REGISTRASIE VAN DIE HUWELIK

Artikel van die Hindoe die Huwelik Wet bepaal dat vir die doeleindes van die fasilitering van die bewys van die Hindoe-huwelike, die staat het die regering kan reëls maak voorsiening dat die partye tot so’n huwelik kan die besonderhede met betrekking tot hul huwelik het op sodanige wyse en onderhewig aan sodanige voorwaardes as wat voorgeskryf word in’n Hindi Huwelik Registreer gehou word vir die doel. (Registrasie) Artikel van die Wet bepaal dat die Staat Regering kan, indien dit van mening is dat dit nodig of wenslik is om so te doen, voorsien dat die aanvang van die besonderhede waarna