GRATIS REG HELP

GRATIS REGSHULP Die voorsiening van gratis regshulp moet gebaseer wees op sodanige beginsels soos objektiwiteit, onpartydigheid, tydigheid, gelykheid van burgers se toegang tot hulp en vertroulikheid in sy voorsiening. Deelnemers in die openbare stelsel van gratis regshulp is die Uitvoerende owerhede en hul ondergeskikte instellings, die Uitvoerende owerhede van die samestellende entiteite, die regering wetlike kantore, prokureurs en notarisse In ooreenstemming met die wet van die liggame van die Uitvoerende gesag van die streek om te besluit om vas te stel of hulle die staat wetlike Buro of te behels die voorsiening van gratis regshulp prokureurs. Hulle is ontwerp om

GRATIS REG HELP

GRATIS REGSHULP Sosiale Wetlike Wet firma bied gratis wetlike konsultasies en wetlike sake: geskille met die banke — slegte lenings, die bedreiging van die versamelaars, probleme met die uitreiking van die Deposito, rente en boetes; slagoffers van korrupsie, onwettige optrede van die amptenare, wetstoepassing offisiere en amptenare; indiensneming wet — onregmatige ontslag, arbeid geskille; geskille oor die eienaarskap van onwettige ontneming van eiendom; en nog baie meer. Kom ons kyk die feite in die gesig Die oorgrote meerderheid van die burgers nie weet wat die wette en kan nie homself verdedig. Die willekeur van die amptenare, is die wetteloosheid van