vrystaat regsadvies

VRYSTAAT REGSADVIES Vrystaat regsadvies behels die lig individue oor die inhoud van sy regte en die prosedure vir die implementering daarvan, en om te verhoed dat ongeregverdigde tyd en finansiële uitgawes van die entiteit vir die dienste van private prokureurs. Vrystaat regsadvies sluit in sulke tipes van wetlike dienste: Die voorsiening van wetlike inligting; Voorsiening van konsultasies en verduidelikings oor regskwessies; Voorbereiding van aansoeke, klagtes en ander regsdokumente (behalwe dokumente van’n prosedurele aard); Hulp in die versekering van’n persoon se toegang tot sekondêre regshulp en bemiddeling (derde party hulp in die vreedsame beslegting van geskille). Organisasie van gratis regsadvies skep