VERTEENWOORDIGING IN DIE HOFVERTEENWOORDIGING IN DIE HOF

Die burgers het die reg om uit te voer hul Sake in die hof persoonlik of deur middel van verteenwoordigers.

Persoonlike deelname in die besigheid van die burger nie ontneem hom van die reg om hierdie rede verteenwoordiger

Sake-organisasies is in die hof deur hul liggame wat binne die magte wat aan hulle deur die wet, ander wetlike handelinge of samestellende dokumente, of verteenwoordigers.

Die gesag van die voorste sake-organisasies, ondersteun deur die dokumente sertifiseer die amptelike status van hul verteenwoordigers, en indien nodig, die samestellende dokumente

Namens van die gelikwideerde organisasie in die hof dien as die gemagtigde verteenwoordiger van die likwidasie-Kommissie.

Verteenwoordigers in die hof kan in staat wees om persone wat behoorlik uitgereik magte op die uitvoer van besigheid, behalwe vir die volgende entiteite (met die uitsondering van gevalle van hul deelname in die proses as verteenwoordigers van die toepaslike liggame of wettige verteenwoordigers):

die regter;

die ondersoeker;

prokureur.

Volgens die prosesreg die hof stel’n prokureur as’n verteenwoordiger in die geval van afwesigheid van die verteenwoordiger van die Respondent, die plek van verblyf is onbekend, en in ander gevalle bepaal deur die wet